Collector 300 Standard

Grupperingsmaskinen Collector 300 med Dual Belt-teknik och Pick and place robot

Paketeringsmaskinen Collector 300
  • Collectorn grupperar produkter i hög hastighet, upp till 300/min, beroende på
    typ av produkt.
  • Pick and place-roboten gör upp till 30 cykler/min, beroende på typ av produkt.
  • Grupperingsmaskinen/paketeringsmaskinen hanterar ömtåliga och oregelbundna produkter, då varje produkt ligger i ett eget fack.
  • Alla elkomponenter är placerade i maskinskåpet. Ingen yttre kabeldragning.
  • Maskinen är enkel och hygieniskt utformad, helt i rostfritt stål, och kan därmed diskas på önskat sätt.
  • Servodrift gör att maskinenhar en mycket låg ljudnivå.
  • Grupperingsmaskinen/paketeringsmaskinen tar upp en mycket liten golvyta, endast ca 1 kvm.
  • Grupperingsmaskinen bygger på den beprövade Dual Belt-tekniken. (Dual Belt innebär att två band växelvis hanterar produkterna oberoende av varandra. Detta möjliggör mottagning av enskilda produkter samtidigt som grupperade produkter kan hanteras i påföljande operation.)

För andra användningsområden, se menyn uppe till höger.

Anpassas enkelt efter era behov

Collectorn är mycket flexibel och kan enkelt anpassas efter era behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer »

Maskinen tar upp liten golvyta

Grupperingsmaskinen tar upp en mycket liten golvyta, endast ca 1 kvm
Grupperingsmaskinen tar upp en mycket liten golvyta, endast ca 1 kvm.
Maskinen här sedd från ovan.

Dual Belt-princip

Dual Belt princip: två band hanterar växelvis produkterna oberoende av varandra
Grupperingsmaskinen bygger på den beprövade Dual Belt-tekniken.
Dual Belt innebär att två band växelvis hanterar produkterna oberoende av varandra.