Video: Collector 300

Collector 300 Standard — med Dual Belt-teknik

 

 

Grupperingsmaskinen bygger på den beprövade Dual Belt-tekniken. Dual Belt innebär att två band växelvis hanterar produkterna oberoende av varandra. Detta möjliggör mottagning av enskilda produkter samtidigt som grupperade produkter kan hanteras i påföljande operation.

 

 

 

 

 

 

Anpassas enkelt efter era behov

Collectorn är mycket flexibel och kan enkelt anpassas efter era behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer »